Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dani Knoler

Dani Knoler

  • Position:Director

בעל ניסיון עסקי ומשפטי של למעלה מ – 40 שנה כבנקאי להשקעות בארה”ב ובישראל בתחומי הנדל”ן אנרגיה,תקשורת,שוק ההון ופיננסים.
יזם בנה וניהל אלפי יחידות דיור בארה”ב,היה שותף בהקמת קרן ריט אמריקאית,הקים והנפיק ביחד עם שותפים אמריקאיים את אחת מחברות הטלפוניה הגדולות בארה”ב-U.S TEL
ייצג בארץ את חברת בל אטלנטיק, AM-PM ARCO
טלפוניקה ועוד
בוגר ביה”ס הראלי, אוניברסיטת חיפה ,NML בארה”ב