Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הקוד האתי

הקוד האתי פאי פיי פיננס בע”מ (קבוצת קשרים)

דבר המנכ”ל
בקבוצת קשרים ובפאי פיי פיננסים אנו מחויבים לא רק להשגת תוצאות אלא גם לדרך שבה אנו פועלים. מתוך אמונה בחשיבות הדרך ואופן ההתנהלות שלנו, גיבשנו לאחרונה, בתהליך ממושך ורחב ששיתף מספר  רב של מנהלים/ות ועובדים/ות, את ערכי הליבה של החברה. ערכים אלה מהווים אבני יסוד במסמך הקוד האתי המוצג כאן בפניכם.
הטמעת הערכים נועדה לחזק תרבות ארגונית שתסייע לחברה להתמודד עם הסביבה העסקית ועם השינויים בענף הפיננסי, בדרך להגשמת חזון החברה: ” לקיים את הפעילות העסקית כחברה עסקית, יעילה והוגנת, המהווה את עמוד השידרה של הענף הפיננסי, בעולם של טכנולוגיות מתקדמות, פיתוח מואץ ותחרות”.
אנו מבקשים מכם לעיין, להכיר ולהבין את העקרונות, הכללים והערכים המפורטים בקוד, על מנת שאלה יוכלו להוות כלי עבודה ומצפן בעבודתכם היומיומית, וחלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית שלנו.
אנו מצפים מכל אחת ואחד מהמנהלים והעובדים, לעמוד באמות המידה הערכיות הגבוהות ביותר, להקפיד באופן בלתי מתפשר על התנהלות אישית ועסקית המושתתת על אחריות ויושרה, והחשוב מכל – להזדהות עם ערכים אלה. בדרך זו נבטיח כי יחסינו עם עמיתינו לעבודה ועם הלקוחות, הספקים, הציבור, הרשויות ויתר מחזיקי העניין של החברה, יהיו מבוססים על אמון,
שקיפות ושיתוף, אמינות ואחריות, מקצוענות ומצוינות, מחויבות לצורכי הלקוח – כל אלה אינן סיסמאות. אלההערכים שצריכים להנחות אותנו בכל פעולותינו. דבקות בערכי הקוד והקפדה בלתי מתפשרת עליהם יגבירו את תחושת הגאווה שלנו כעובדים וכמנהלים בחברה, יסייעו לשמור את החברה כמקום שנעים לעבוד בו ויחזקו את חוסנה המוסרי, הכלכלי והחברתי.
מיצובה של קבוצת הקשרים וחברת פאי פיי פיננסים בע”מ בענף הפיננסי מחייב הקפדה על חדשנות, יוזמה וחתירה מתמדת למקצועיות ומצוינות יחד עם שמירה על אתיקה מקצועית והתנהגותית. עוצמתה של הקבוצה נבנית ממוניטין רב שנים של אמינות, שרות מקצועי ברמה גבוהה, איכפתיות ויחס אישי תוך שקיפות והוגנות עסקית ואמון שרוחשים הלקוחות לחברה ולעובדיה ובמקביל העובדים נדרשים לטפח את אותם כללים בינם לבין עצמם.
מטרת הקוד האתי הינה ליצור תשתית לתרבות ארגונית אשר משלבת מצוינות עסקית עם מצוינות ערכית.
עלינו לזכור כי אנו מתמודדים בכל עת עם תחרות גדולה על קהל לקוחותינו בכל התחומים הפיננסיים. אל מול תחרות זו חשוב כי אנו נפעל בשיקול דעת, נדע להשתמש באופן מושכל ביתרונותינו היחסיים, ומעל הכל, נקפיד על התנהגות אתית ואחראית מול כל הסובבים אותנו ונשמור על סטנדרטים גבוהים של שקיפות, גילוי נאות והוגנות עסקית כלפי לקוחותינו.
התנהגות אתית אינה תהליך פסיבי, אלא דורשת קבלת החלטות באופן מודע, תוך הפעלת שיקול דעת הולם, באופן המתיישב עם הערכים והתרבות של החברה.
הקוד האתי של ההחברה מתעדכן מעת לעת על בסיס בחינה מתמדת של ערכי החברה ושל המציאות המשתנה בעולם העסקי בכלל ובסביבה הפיננסית בפרט. הקוד האתי שואף לבטא את ערכי החברה ולבסס את המותג של PAI, כמותג מוביל בענף הפיננסי, כך שהלקוחות והעובדים סומכים עליו ומאמינים בו.
אני מצפה מכל העובדים והמנהלים להעלות את המודעות לכללי הקוד האתי, להקפיד על יישום הערכים וכללי ההתנהגות הנגזרים ממנו ולהתייעץ עם הגורמים המתאימים בכל מקרה של התלבטות.
אני מאמין כי יישום הקוד האתי בעבודתנו, לצד שמירה על הנהלים, יגבירו את חוסנה וערכה של החברה ואת יכולתנו להתמודד בהצלחה עם אתגרי ההווה והעתיד.
בברכה,
הראל שקד- מנכ”ל  
 

פתח דבר
הקוד האתי של פאי פיי פיננסים הינו תעודת הזהות הערכית של החברה. הקוד והערכים אותם הוא מייצג מעצבים את התשתית הערכית והמוסרית לפעילותנו כארגון ומשמשים מצפן לכל העובדים. הקוד מציב רף גבוה שיש לשאוף אליו, ומהווה הצהרה ברורה ומפורשת לכל מה שאנו מאמינים בו ושואפים לקיים.
הקוד האתי – הייעוד
החברה בקיאה בהוראות החוק, הכללים והנהלים המחייבים את כולנו ופועל כל העת בהתאם לחוקי הרגולציה ולהוראות הגופים הממונים הרלוונטיים. יחד עם זאת, הקוד האתי נועד לתת מענה והכוונה במקרים בהם החוק ו/או הנהלים אינם ברורים דיים או ניתנים לפירוש ביותר מדרך אחת.
הקוד כולל עקרונות וכללי התנהגות ראויים, להכוונת פעולתם של נושאי משרה בכירה, מנהלים ועובדים, בהתייחס לאופי ולפעילות המייחדת את החברה.
המטרות העיקריות של הקוד האתי:
❖ יצירת סביבה ערכית ומוסרית בחברה ומתן מענה במקרה שהחוק ו/או הנוהל, אינם חד משמעיים.
❖ הצגת הערכים המנחים את פעילותנו בכל מעגלי היחסים
❖ הבהרת אופן יישומם של הערכים בחיי היום יום, באמצעות כללי ההתנהגות המייצגים כל ערך.
❖ הקוד מהווה מורה דרך ערכי במצבים של קונפליקט או דילמות אתיות.
❖ כלי עזר לעובדים בבחירת הדרך הראויה ומתן הכוונה בתהליכי קבלת החלטות הן במישור העסקי והן במישור הבינאישי.
על מי חל הקוד האתי?
הקוד האתי חל על כל עובדי החברה, בכל הדרגים ובכל התפקידים וכן על חברי ההנהלה והדירקטוריון. הפאי מייחס חשיבות רבה להתנהגות אתית ויישומו של הקוד במכלול הפעילות של החברה, בכל מערכות היחסים הקיימות ומצו פה מכל עובדי ה פאי, חברי ההנהלה והדירקטוריון לפעול ברוח הערכים המוצגים בקוד. הקוד האתי משמש מסמך הצהרתי מחייב בכל פעילות ה פאי , כלפי לקוחותיו, כלפי עובדיו, וכלפי סביבתו – מתחרים, ספקים, הקהילה והחברה – שלהם יש קשר לפאי.
מעגלי ההתייחסות של הקוד:
ערכי הקוד האתי מנחים את פעילותנו ו באים לידי ביטוי בכל מערכות היחסים הקיימות בחיי העבודה בפאי:
1. מכלול היחסים עם הלקוחות, שותפים עסקיים וספקים, רשויות רגולטוריות, מתחרים, הקהילה והסביבה.
2. סביבת העבודה: מכלול יחסי העובדים עם הפאי כישות: יחסי העובדים עם הנהלת החברה ויחסי העובדים בינם לבין עצמם, בכל הדרגים ובכל מעגלי היחסים.
ערכי הקוד האתי המובילים בחברה:
1. יושרה, הוגנות ואמינות
2. מצוינות ומקצועיות
3. אחריות ומחויבות
4. יוזמה וחדשנות
5. שקיפות ופתיחות
6. כבוד האדם

1.יושרה, הוגנות ואמינות
אנו מחויבים לציית לכל הוראות החוק והרגולציה, נהלי החברה והקוד האתי; לפעול ביושר ונקיון כפיים, תוך רגישות לניגודי עניינים אפשריים.
הלקוחות
1. אנו מקפידים על טוהר המידות ושוללים באופן ברור כל אירוע שאינו חוקי או מוסרי בכל צורת התקשרות עם כלל מחזיקי הענין של החברה. על כלל עובדי החברה חל איסור לקבל טובות הנאה מכל סוג שהוא וכן להבטיח, לתת או לקבל תשלום או שווה ערך שמטרתם השפעה על פעולתו של האחר.
2. אנו מקפידים על מניעת ניגודי עניינים על כל צורותיהם.
3. אנו מקפידים על דיווח מידע אמין ומהימן ונמנעים משימוש במידע פנים לצרכים אישיים.
4. אנו נוהגים בהוגנות ויושר כלפי לקוחותינו, ומקפידים על אמינות במגעינו איתם. אנו נמנעים משיקולים זרים ו/או אישיים בקבלת החלטות ופועלים על פי העקרונות של תחרות הוגנת מול מתחרינו ונמנעים מלהשמיץ את המתחרים בסביבה העסקית.
סביבת העבודה
1. אנו עובדים בהתאם לחוק, לרגולציה, לנהלי הפאי ולקוד האתי. מצופה מעובדי החברה לדווח לממונים או לאחראי התחום הרלוונטי בחברה על כל חשד להפרת החוק, נהלי החברה והקוד האתי.
2. אנו נמנעים מלנצל את תפקידנו לשם השגת מטרות או רווחים אישיים.
3. אנו מקפידים על כיבוד זכויות העובדים ועמידה בהתחייבויות מולם ועל מתן הזדמנות שווה לכולם
להוכיח את יכולותיהם וכישוריהם.
4. אנו מחויבים לשמירה על סודיות המידע המצוי בידי החברה, נכסיה המוחשיים והלא מוחשיים (קניין רוחני) של החברה ועל כל מידע עסקי שלו, ונמנעים מלהשתמש בנכסי החברה (מוחשיים ולא מוחשיים) למען צרכינו האישיים.

2. מצוינות ומקצועיות
אנו שואפים בפעילותנו למצוינות אישית וארגונית, מאמצים נורמות של למידה כדרך חיים ומעודדים תרבות של שיפור תמידיאנו שואפים בפעילותנו למצוינות אישית וארגונית, מאמצים נורמות של למידה כדרך חיים ומעודדים תרבות של שיפור תמידי.
לקוחות החברה
1. אנו שואפים לייצר ערך ללקוחותינו באמצעות מצוינות בשירות ובמוצרים.
2. אנו מחויבים לבצע את עבודתנו באופן המקצועי והאיכותי ביותר בכל מישורי הפעילות, בהתאם לידע מקצועי מתקדם למתן שירות יעיל ואמין ולשמירה מתמדת על טובת הלקוח ושגשוגו.
3. אנו רואים בתלונות הלקוחות הזדמנות לשיפור וצמיחה ומקפידים על מענה מהיר וענייני, תוך הפקת לקחים ושאיפה לשיפור מתמיד.
סביבת העבודה
1. ההון האנושי מהווה את המשאב העיקרי והיקר ביותר של החברה. אנו פועלים באופן שוטף לפיתוח היכולות המקצועיות והאישיות של עובדנו ולבניית עתודות ראויות בתחום המקצועי והניהולי לטווח הארוך.
2. אנו פועלים לביסוס תרבות מתגמלת המעריכה מצוינות ומקצועיות ומוקירים עובדים מצטיינים העושים מעל ומעבר להצלחת החברה.

3 .אחריות ומחויבות
אנו מחויבים לביצוע איכותי, שקול וראוי של משימותנו, לטובת שגשוג לקוחותנו.
הלקוחות
1. אנו מקפידים על דיווח אמין ומחויבים להציג ללקוחותנו את המידע המלא ואת ההשלכות והסיכונים של ביצוע פעולה כלשהי. אנו מתחייבים כלפי הלקוח כי בכל מקום בו עולה חשש כי אינו מבין את הסיכונים ו/או את ההשלכות של ביצוע פעולה, יימנעו עובדי הפאי מהשלמה וביצוע הפעולה, עד להסרת חשש זה.
2. אנו מקפידים על שמירת פרטיות הלקוחות ועל סודיות המידע שהם מפקידים בידינו, בהתאם להוראות הדין בנושא זה ופועלים באופן שוטף לצמצום הסיכונים בתחום.
3. אנו עומדים בהתחייבותנו לספקים ואחרים ומעבדים את ההסכמים איתם.
סביבת העבודה
1. כל פעילותינו נעשית מתוך הכרה באחריותנו המקצועית, תוך מתן דגש על איכות הפעולה.
2. אנו נוטלים אחריות אישית למעשינו ולתוצאותיהם בכל מערכות היחסים.

4. יוזמה וחדשנות
אנו מקדמים תרבות של יוזמה וחדשנות בפעילותינו ומחויבים למצוינות טכנולו גית במוצרים ושירותים בהלימה לשינויים בסביבה העסקית והפאיאית.
הלקוחות
1. אנו קשובים למגמות ולתנאי השוק ושואפים להוביל ולחדש את השירותים והמוצרים בכל עת.
2. אנו ערים לשינויים בסביבה העסקית, מתעדכנים באופן שוטף ופועלים לחדש ולספק ללקוחותינו מוצרים ושירותים חדשניים ופורצי דרך המותאמים לצורכיהם.
3. אנו מחיובים לתרבות של יוזמה וחדשנות ומעודדים חשיבה על פתרונות מתקדמים וחדשניים עבור לקוחותינו.
4. אנו קשובים לסביבה במטרה לתת ללקוחותנו מענה גמיש והולם לצרכיהם העסקיים ולאקלים העסקי והחברתי הסובב אותנו.
סביבת העבודה
1. אנו שואפים ליצור סביבת עבודה המאופיינת בפתיחות לרעיונות חדשים, המעודדת יוזמה, למידה והפריה הדדית.
2. אנו חותרים ללמידה מתמדת ומצופים להעלות יוזמות, רעיונות לשיפור והצעות ייעול, שיבואו לידי ביטוי בהצעת ערך ללקוחותינו.
3. מקדמים תרבות של גמישות ארגונית והסתגלות מהירה לשינויים, לשם מתן מענה הולם ללקוחותינו ולמחזיקי העניין של הפאי.
4. אנו מחויבים לקידום דיאלוג וחשיבה משותפת עם הגורמים שסביבנו.

5. שקיפות ופתיחות
אנו מחויבים לפעול באופן ברור ו גלוי כלפי הלקוחות והעובדים, תוך הצגת המידע הרלבנטי לעניינם. אנו מעודדים חשיבה מקו רית ומחויבים לקבלת האחר ללא דעה קדומה.
הלקוחות
1. אנו מקפידים על גילוי נאות ומוסרים ללקוחותינו כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לעניינם, בשפה ברורה ועניינית.
2. אנו מציעים ללקוחות מגוון פתרונות ומוצרים תוך הקפדה על הענקת מידע בהיר ונגיש ללקוחותינו לגבי האפשרויות השונות ועל יתרונותיו וחסרונותיו של כל מוצר או שירות.
3. אנו מקפידים לקיים כל התקשרות (ובכלל זה פרסום) בצורה ברורה ומובנת ופועלים להתאמת השירות ללקוחות, תוך מתן מידע מלא והסבר מקיף.
4. אנו פועלים בשקיפות בדיווחים ללקוחותינו. בהתאם לכך, אנו מפרסמים מידע עסקי מהותי על התהליכים והתוצאות העסקיות של הפאי, לצד דיווח על היבטים חברתיים וסביבתיים בפעילות הפאי באופן תקופתי.
סביבת העבודה
אנו מקדמים שיתוף מידע עסקי וארגוני מתוך אמונה ששיתוף ודיאלוג יוביל לתוצאות טובות יותר.

6. כבוד האדם
אנו מחויבים לגלות סובלנות וכבוד לזולת ומקפידים על דרך ארץ ונועם הליכות בסביבת העבודה שלנו.
הלקוחות
1. אנו רואים בלקוחותינו שותפים לטווח ארוך ומעניקים להם יחס מכבד ותומך. אנו נוהגים באדיבות כלפי לקוחות, תומכים ומלווים אותם תוך רגישות לבעלי צרכים מיוחדים ולמגזרים השונים מהם מגיעים לקוחותינו.
2. אנו מכבדים את דעתם של האחרים ומקפידים לנהל שיח מכבד וענייני גם במקרה של אי הסכמה.
סביבת העבודה
1. אנו מקדמים סביבת עבודה סובלנית, תומכת ונעימה ומקפידים על תנאי עבודה בטיחותיים.
2. אנו מעודדים תרבות של כבוד הדדי, קשב ודאגה לפרט ומקפידים על סגנון שיחה אדיב.
3. אנו פועלים לקדם רווחתם התעסוקתית ורווחת הפרט של העובדים ומקפידים להתריע על כל חשש לגורם העלול לפגוע בסביבת העבודה. אנו שואפים לסייע, ככל שביכולתנו, לעובדים הנמצאים במשבר.
4. אנו מתנגדים לכל ביטוי של הטרדה (מילולית, פיזית או מינית), התעמרות, איום או אפליה בכל מעמד ועל בסיס שהוא. כלל העובדים נדרשים להשתמש בשפה ראויה ולהימנע מיחס פוגעני או מזלזל חבריהם לעבודה.
דילמות אתיות
דילמות אתיות הן מבחן המציאות של הקוד האתי. הן עלולות להיווצר כאשר קיימות לפחות שתי אפשרויות פעולה אך אלה אינן מהוות פתרון מושלם. לעיתים, כל פתרון שנבחר טומן בחובו סתירה כלשהי – בין שני ערכים או בין ערך מסוים ליעדים עסקיים או הרגלים.
בבואנו להחליט אם פעולה מסוימת עומדת בהלימה עם כללי האתיקה, נוכל לשאול מספר שאלות אשר ינחו אותנו בדרך למציאת הפתרון הערכי הרצוי:
1. מבחן החוק: האם הפתרון שנבחר מנוגד לחוק? לנוהלי הפאי?
2. מבחן הקוד האתי: האם הפתרון שנבחר מייצג איזון בין ערכי הקוד האתי?
3. מבחן הערכים האישיים: האם המעשה תואם את ערכי המוסר האישיים שלך?
4. מבחן המראה: כיצד תרגיש עם דרך הפעולה שנבחרה? האם היא תסב לך גאווה?
5. מבחן הסביבה: האם המעשה מייצג את החברה או הסביבה בה היית רוצה לחיות?
ביכולתו של עובד המתמודד עם דילמה אתית, או חווה פעילות שאינה ברוח הקוד האתי בסביבתו, לפנות אל הממונה שלו- הישיר או העקיף- ולהתייעץ עימו.
הטמעת הקוד האתי ומוסדות האתיקה בחברה
התנהלות קבועה ברוח הערכים תוביל להטמעת תרבות ערכית ותעלה את הרף המוסרי- ערכי של פעילותינו בכל המישורים, בתוך הפאי ומחוצה לו.