Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ארנק דיגיטלי למשכורת

ארנק דיגיטלי למשכורת

ארנק דיגיטלי לשימוש עובדים לצורך קבלת שכר, באמצעות טעינת הכרטיס, ללא צורך בחשבון בנק.

הסוף לערימות שיקים הממתינים בכל חודש לחתימה! באמצעות פעולת הטענת כרטיסי החיוב, יהיה העסק מסוגל לבצע תשלום משכורות, ובכך לאפשר גם לאוכלוסייה שאיננה מחזיקה בחשבון בנק או שקיימת מוגבלות בחשבון הבנק ליהנות מקבלת משכורות ותשלום הוצאות חודשיות בקלות.

ארנק משכורת נטען הוא פתרון אידאלי למקרים כאלה. העובד מקבל את כספו ומנהל אותו עצמאית, בצורה נוחה, בטוחה וזולה יותר, ללא מעורבות בנקאית ונהנה מיתרונות הכרטיס הכלולים בו.

לניהול כספך בקלות