Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כרטיס לניהול תקציבי גני עירייה

כרטיס PAI לניהול תקציבי גני עירייה

משיתופי פעולה קיימים עם רשויות מוניציפליות ובדיקות שערכנו, האפשרות לתת ממשק דיגיטלי מאובטח ופשוט שמאפשר לגננת לנהל את תקציב הגן בכל זמן נתון בצורה מיטבית ולהגדיל את כוח הקניה, היא דבר מאד מתבקש.

מה אנחנו מציעים?

ניהול תקציב הגן או בית הספר בצורה נכונה וחדשנית - הגננות ומקבלי התקציבים יוכלו להשתמש בחשבון הדיגיטלי ובכרטיס הבינלאומי כתחליף למזומנים, צ'קים והעברות בנקאיות בכל בית עסק בארץ או בצורה מקוונת.

צילום וסריקת חשבוניות ישירות מהנייד או מהמחשב - PAI תספק בנוסף לכל גננת יכולת לצלם חשבונית ממכשיר הסלולארי שלה, לשייך אותו לעסקה הרלוונטית שבוצעה ולהעלות את החשבונית לענן לבדיקה ובקרה של העירייה.

כסף בטוח בכל מקום ובכל זמן - רק סכום שהגננת או מקבלי התקציב מחליטים להעביר לכרטיס הנטען יהיה זמין לשימוש וניתן גם למשיכה חזרה לארנק הדיגיטלי במיידי! על כן המשתמש בשליטה מלאה על הכספים ורמת הסיכון במקרה אובדן או גניבה היא אפסית.

חסכון ויעילות בכח אדם - במקום להעסיק עובדים זמניים או להעמיס על העובדים הקיימים את הפרויקט המסורתי של בדיקת החשבוניות של כל הגננות בסוף כל שנה.

עם מוצרי PAI לרשויות, ניתן לבקר ולעקוב במהלך השנה על התנועות והשימוש בזמן אמת, על החשבוניות שהגננות סרקו ולוודא שהשימוש בתקציבים היה נכון.

לניהול כספך בקלות